Aerogami

Photo of author

By Igrac 1

Sigurno letite papirnim avionom u područje slijetanja! Skupite zvijezde za bodove i dodatnu brzinu. Lijeva tipka sa strelicom okreće ravninu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, desna tipka sa strelicom okreće ravninu u smjeru kazaljke na satu.