Balononz

Photo of author

By Goran Duskic

Uzgajati balone podudaranjem 3 ili više u nizu. Povucite redak ili stupac kako bi se podudarali s balonima. Ako se podudaraju 3 velike balone okolne baloni rastu.