Crystal vila

Photo of author

By Goran Duskic

Prikupiti slike životinja za uzgoj čarobnih stvorenja. Pomaknite dijelove slike prema dolje podudaranjem 3 ili više u nizu. Dobiti posebne bonusses podudaranje iste boje dva puta u nizu.