Cvjetni Sudoku

Photo of author

By Goran Duskic

Riješiti cvijet Sudoku zagonetke. Svaki redak, stupac ili okvir sadrži svaki cvijet samo jednom.