Dicewars

Photo of author

By Goran Duskic

Strateška igra gdje je potrebna i doza sreće. Cilj igre je osvojiti sva polja na ploči. To radite sa osvajanjem polja u drugim bojama.
Polja se osvajaju bacanjem kockica. Kada ste na redu, kliknite polje s kojim želite napasti, zatim kliknite na polje koje želite napasti. Polje mora imati minimalno 2 kockice za napad, te mora dodirivati polje koje želi osvojiti.

Veći zbroj kockica izmedju dva polja dobiva te se prilikom napada osvaja polje. Prilikom obrane, veći zbroj kockica znači obranu.
Maksimalan broj kockica na polju je 8 (odnosno njihov zbroj 48). Dok je minimalan broj kockica jedna kockica (1-6).
Nakon svakog odigranog kruga, polja koja su označena vašom bojom dobiju dodatne kockice.

Ratovi kockica
Osvoji sto vise kockica.