Dilema dostave

Photo of author

By Anđelika Licul

Pomozi Spužva Bobu da na vrijeme Raku dostavi namirnice za restoran, ali pazi na putu te čekaju mini planktoni koji će te pokušati spriječiti u tome.