Dnevni Kakuro

Photo of author

By Goran Duskic

Svaki dan nova Kakuro slagalica u 4 razine težine. Također s arhivom nekoliko mjeseci. Riješiti prema pravilima Kakuro: brojevi (1-9) unijeli potrebu za dodavanje do odgovarajućeg traga.