Dodirnite žabu

Photo of author

By Goran Duskic

Kre! Imate li ono što je potrebno da bi žaba skok, boja i svemirski hodati put do njegove ljubavi? Pridružite se žabama dok se kreće na avanturu koja će ga odvesti od ljiljanskih jastučića njegove domaće bare do najudaljenijih krajeva svemira. Lako igrati, ali izazov svladati, tap žaba će vas zabavljati zauvijek.