Dora spašava princa

Photo of author

By Goran Duskic

Prije nego igra počne pronađite mjesto gdje će se lisica sakriti kao rezerva. Dobro pogledajte što vam je sve vještica postavila na put kako bi vas zaustavila da spasite princa. Naokn što ste prešli prvu prepreku pojavit će vam se ključ na kojeg morate kliknuti sa mišem i uzeti. Sljedeću prepreku trebamo malo brže preći tj. trebamo biti malo spretniji nego za prethodnu. Na kraju ćete morati naći ključ koji odgovara vratima dvorca u kojem je princ.