Giza Solitaire

Photo of author

By Goran Duskic

Giza Solitaire je teška varacija na klasičnoj piramidi Solitaire igri. Kombinirajte 2 kartice na ukupnu vrijednost Trinaestice (13) za uklanjanje kartica iz igrališta. A Jack (J) je 11 bodova, kraljica (Q) je 12 bodova, a kralj (K) je 13 bodova. Kralj može biti uklonjen na vlastitu.