Grad u Staljingradu 2

Photo of author

By Goran Duskic

U Staljingradu 2, cilj igre je uravnotežiti svoju bazu tako da ćete imati dovoljno resursa za kupnju i obranu i jedinice za gledanje svoje baze. U Staljingradu 2 možete graditi tvornice novca zajedno s tvornicama za oružje i spremnike. Na tebi je da se Stratis za najbolju odbranu koju možeš priuštiti.