Grfield lovi jaja

Photo of author

By Anđelika Licul

Kokice nesu jaja. Garfield ih mora sve uloviti i tako prelaziti livele. Što je veći livel bit će mu teže!