Izolopta

Photo of author

By Igrac 1

Možete li riješiti zagonetku postavljanjem blokova kako biste izgradili stazu koja će omogućiti da se kugla otkotrlja u rupu. Preko 20 razina sve veće poteškoće i skrivenih razina bonusa.