Kocke životinja

Photo of author

By Goran Duskic

Pronađite dvije iste životinjske kocke kako biste uklonili te dvije kocke iz igre. Možete koristiti samo besplatne kocke koje nemaju kocke na vrhu.