Lopovi Egipta

Photo of author

By Goran Duskic

Premjestite sve karte na 8 temelja od asa do kralja. Na tabli možete staviti karte na druge kartice u silaznom redoslijedu i naizmjeniti boju. Kliknite na stog (gornji lijevi) da biste dobili nove otvorene kartice.