Modne kreacije

Photo of author

By Anđelika Licul

Ti si zaslužna za najljepšu modnu kreaciju kod našeg modela. Zadivi samu sebe i odjeni ju savršeno.