Mravi svijet

Photo of author

By Goran Duskic

U mravima svijetu, vaš cilj je usmjeriti grupe mrava u pećinu dajući posebnim mravima svoje uloge. Pokušajte ne pustiti mravi padaju s visokih stijena i pokušati ne dopustiti da se utopi. Imate ograničenu količinu uloga koje možete dati mravima tako da pažljivo razmislite. Imate li ono što je potrebno? Sretno i zabavite se!