Pad daske

Photo of author

By Goran Duskic

Uzgajati stablo, i rezati ga kada dođe do desne visine sletjeti na drugu platformu bez previše dugo
[držati]-rasti [otpustite]-Chop