Promijeni boje

Photo of author

By Goran Duskic

Dodirnite loptu i slijedite uzorak boje na svaku prepreku da ga prijeći! Pazi da ne prođeš kroz pogrešnu boju, ili ćeš morati početi iznova.