Ribarska brodica

Photo of author

By Goran Duskic

U rano jutro ribarska brodica kre e na pu inu. Treba uloviti puno riba i hobotnica za prodaju. Ulovi im viqe da zaradiq novac i otklju aq nove ribice. Izbjegavaj sme e u moru. Spuqtaj udicu klikom miqa.