Robot majstor

Photo of author

By Goran Duskic

Postavite jedan po jedan 25 robota (nasumično odabranih iz 6 svaki s vrijednostima 0 do 5) na ploči. Bodovanje je po liniji (vodoravno ili okomito). Jedan robot broji svoju vrijednost. Dva identična robota u retku broje 10 puta više od vrijednosti. Svaka tri identična robota u brojčani broj 100. Najniža linija bodovanja (vodoravno ili okomito) je vaš rezultat za razinu.