Spidike Solitaire

Photo of author

By Goran Duskic

Premjestite sve karte na 4 temelja od asa do kralja. Na stolau izgraditi. Grupe karata u odijelu mogu se premjestiti. Kliknite na stock za rješavanje novih karata.