Stoneage Runner

Photo of author

By Igrac 1

Grešite ako mislite da u kameno doba nije bilo automobila. Bilo je automobila i vozili su se na drugačiji način. Ljudi kamenog doba vozikali su ove automobile. Moraju imati snage za sve to trčanje!