Super ribolov

Photo of author

By Goran Duskic

Upravljate amcem sa miqem a udicu bacite sa lijevom tipkom miqa. Pazite pri tome da vas ne udari grom iz crnog oblaka.