Svakodnevni Killer Sudoku

Photo of author

By Goran Duskic

Igrajte dnevne Killer Sudoku razine. Ispunite rešetku brojevima 1 do 9, tako da svaki redak, stupac i okvir sadrži svaki broj samo jednom. Osim toga, Killer Sudoku mreža je podijeljena u kavezima, svaki kavez ima svoju pozadinu boju. Vrijednosti stanica u kavezu moraju zbrojiti do zbroja za taj kavez, prikazan u gornjem lijevom kutu kaveza. Isti se broj ne može prikazivati u kavezu više puta.