Taj Mahal Solitaire

Photo of author

By Goran Duskic

Taj Mahal Solitaire je kombinacija Klondike i indijskog strpljenja. Pokušajte dobiti sve kartice na Top 4 temelja od Ace do kralja. Možete izgraditi karte na stolau dolje (osim na istoj boji), a također možete premjestiti sekvence. Ako je na stolnom stupcu postoji 1 kartica lijevo, onda je kartica postaje zaštićena dok se Stock (gornji lijevi) je istrošen. Zaštićena kartica ne može se koristiti na stolau. Kliknite na stock da biste dobili novu otvorenu karticu. Na praznom stolau stupcu možete staviti bilo koju karticu (ili slijed).