Toranj Hanoi

Photo of author

By Goran Duskic

Klasična igra uma. Pomaknite kulu s lijeva na desno. Možete samo slagati manje dijelove na većim dijelovima, a ne obrnuto.