Traktor buldožer

Photo of author

By Goran Duskic

Traktor buldožer – cilj je pokupiti kamenje i gurati ga sve do cilja čim brže možeš. Traktor je jako nabrijan i snažan. Upravlja se sa strelicama.