Ulična košarka

Photo of author

By Goran Duskic

Ulična košarka je malo drugačija varijanta obične košarke. Igra se na vanjskim terenima, na asfaltu sa znatno drugačijom strukturom igre i manjim provođenjem košarkaških pravila. Kao takva ulična košarka daje mogućnost da se košarkaški individualno predstave.