Žele putovanje

Photo of author

By Goran Duskic

Uklonite što više meduza kao što je naznačeno. Povucite retke i stvorite grupe od 3 ili više iste povezane meduze. Dosegni gol s desne.