Bolt

Photo of author

By Anđelika Licul

Bolt mora brzo trčati i visoko skakati kako bi uhvatio sve novčiće. Na putu možeš sresti njegove neprijatelje.. budi oprezan!