Gdje je Swiper?

Photo of author

By Goran Duskic

Swiper je jako lukava lisica i voli se igrati vama. Jako je dobra i u igri skrivača. Ovaj put se opet igrate skrivača sa lisicom. Kliknite mišem na lisicu kad je vidite što brže možete jer ovaj put je lisica puno brža nego inače. Igrica se sastoji od dvije razine.