Krojačica Dora

Photo of author

By Goran Duskic

Dora je poželjela novu odjeću, pa je odlučila da će si sama sašiti. Pomozi joj da izabere tkaninu, boju i koji dio će šivati. Zabavite se u krojačnici. Igra se mišem.