Lovac na muhe

Photo of author

By Goran Duskic

Letenje je zasnovano na žabu koja je gladna i ima puno muha razbacanih uokolo da bi ga nahranili. Problem je što mu treba tvoja pomoć da mu pokaže gdje da skoči. Koristeći miš, ti ćeš ga voditi sa preskakom snage da prikupi muhe koje treba. Pazi, na istom području s muhama su boce otrovnog otrova koje će ubiti tvoju žabu. Imate ograničenu količinu vremena da se brinete o njemu. Uzmi Hoppina!