Spašavanje ronilaca 2

Photo of author

By Goran Duskic

Spasite sve ronioce uklanjanjem opeke između ronioca i površine. Kliknite na grupu od 3 ili više istih opeke da biste je uklonili.