Traktor Utovarivac

Photo of author

By Goran Duskic

Traktor utovarivač – probaj u čim kraćem vremenu utovariti objekte u kamion koji čeka na isporuku. Kad utovariš objekt u kamion makni svoj traktor van da kamion može krenuti.