Pucanje u zid

Photo of author

By Goran Duskic

Naciljate udarac s mišem, odaberite snagu udarca sa lijevom tipkom miša i zatim kliknite opet za udarac. Kada branite odaberite mišem u koju stranu se želite baciti.