Yukon Solitaire

Photo of author

By Goran Duskic

Premjestite sve kartice na četiri temelja u ovom Yukon Solitaire igri. Na stolau možete premjestiti kartice i grupe karata. Grupa ne mora imati narudžbu, osim da se početne i ciljne kartice moraju graditi u slijedu i u alternativnoj boji.